Polityka prywatności


Zbierane dane

Witryna

Korzystanie z witryny vikophone.com nie wiąże się z podawaniem danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres zamieszkania.

Witryna zapisuje w logach serwera:

Aktualizacje automatyczne

Program VikoPhone sprawdza dostępne aktualizacje automatycznie raz, co 24 godziny. Wykorzystuje do tego program VPUpdate. W każdej chwili możesz wyłączyć aktualizacje automatyczne w opcjach programu VikoPhone.

Za każdym razem gdy program VPUpdate sprawdza aktualizacje, zostają przesłane informacje dotyczące programu VPUpdate (numer wersji, architektura procesora na który został przygotowany program, nazwa i wersja systemu operacyjnego na którym działa), informacje o programie dla którego sprawdzane są aktualizacje (nazwa programu, aktualnie zainstalowana wersja i architektura procesora na który został przygotowany program, nazwa i wersja systemu operacyjnego na którym działa). Informacje te są niezbędne dla właściwego świadczenia usługi aktualizacji automatycznych.

Serwer usługi aktualizacji automatycznych, zapisuje w swoich logach informacje przesłane przez program VPUpdate oraz:

Wykorzystywanie danych

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią materiał pomocniczy służący do administracji, wykrywania nadużyć i prowadzenia statystyk witryny vikophone.com i programu VikoPhone. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem lub monitorowania ruchu w witrynie. Na podstawie plików logów generowane są statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i określaniu ilości użytkowników. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby korzystające z programu.

Zebrane dane nie są ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży itp.) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych będzie na mnie spoczywał z mocy obowiązującego prawa.

Administratorem wszystkich danych jest Tomasz Pyrkosz.

Pliki cookies

Witryna vikophone.com korzysta z plików cookies w celu personalizacji witryny i zbierania statystyk odwiedzin. Pliki cookies nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko. W celu zablokowania lub usunięcia plików cookies użyj przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki, można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookies.

Pliki cookies tworzone przez witrynę vikophone.com:

Nazwa ciasteczkaOkres ważnościOpis
vi1 rokZapisuje informację o zamknięciu komunikatu dotyczącego cookies
vu2 lataUżywane do rozróżniania użytkowników
vl1 rokPreferencje dotyczące języka witryny
vsDo zamknięcia przeglądarkiRozróżnia sesje użytkownika