Privacy policy


Collecting data

Website

Korzystanie z witryny vikophone.com nie wiąże się z podawaniem danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres zamieszkania.

Witryna zapisuje w logach serwera:

Aktualizacje automatyczne

Program VikoPhone sprawdza dostępne aktualizacje automatycznie raz, co 24 godziny. Wykorzystuje do tego program VPUpdate. W każdej chwili możesz wyłączyć aktualizacje automatyczne w opcjach programu VikoPhone.

Za każdym razem gdy program VPUpdate sprawdza aktualizacje, zostają przesłane informacje dotyczące programu VPUpdate (numer wersji, architektura procesora na który został przygotowany program, nazwa i wersja systemu operacyjnego na którym działa), informacje o programie dla którego sprawdzane są aktualizacje (nazwa programu, aktualnie zainstalowana wersja i architektura procesora na który został przygotowany program, nazwa i wersja systemu operacyjnego na którym działa). Informacje te są niezbędne dla właściwego świadczenia usługi aktualizacji automatycznych.

Serwer usługi aktualizacji automatycznych, zapisuje w swoich logach informacje przesłane przez program VPUpdate oraz:

Wykorzystywanie danych

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią materiał pomocniczy służący do administracji, wykrywania nadużyć i prowadzenia statystyk witryny vikophone.com i programu VikoPhone. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem lub monitorowania ruchu w witrynie. Na podstawie plików logów generowane są statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i określaniu ilości użytkowników. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby korzystające z programu.

Zebrane dane nie są ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży itp.) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych będzie na mnie spoczywał z mocy obowiązującego prawa.

Administratorem wszystkich danych jest Tomasz Pyrkosz.

Cookies

Witryna vikophone.com korzysta z plików cookies w celu personalizacji witryny i zbierania statystyk odwiedzin. Pliki cookies nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko. W celu zablokowania lub usunięcia plików cookies użyj przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki, można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookies.

Cookies files creating by vikophone.com website:

Cookie nameExpiration timeDescription
vi1 yearStore information about the closing of the cookie message
vu2 yearsUsed to distinguish users
vl1 yearWebsite language preferences
vsEnd of browser sessionDetermine whether the user was in a new session